Individuální terapie

Individuální terapie - popis spolupráceV rámci individuální terapie se setkávám s klientem v dialogu Já-Ty. V tomto dialogu podněcuji klienta k novým způsobům uvažování o problémech a k novým formám komunikace. Zachovávám respekt k individualitě klienta, jeho osobnosti, zkušenostem a schopnostem. Nabízím bezpečný a podpůrný prostor pro řešení osobních, vztahových či jiných obtíží, náročných životních situací, krizí a změn. Pro úspěšnou spolupráci budeme společně pracovat na vytvoření „pracovního spojenectví“.

Cílem vstupní konzultace je dojednat si průběh, obsah a téma terapeutických setkávání tak, aby terapie byla ušita klientovi přesně na míru a aby byl klient s výsledky terapie spokojen. Terapeut je připraven člověku nejen naslouchat, ale i být průvodcem a společníkem při hledání možností a řešení, které je nejlepší pro toho konkrétního člověka.

Individuální terapie probíhá zpravidla jednou týdně, avšak intenzitu setkání lze nastavit podle vašich možností a potřeb. V individuální terapii je také možné kombinovat osobní a online setkání , budete-li například pracovně mimo město.

Ukončení terapie je také důležitou součástí terapeutického procesu. O tom, kdy a jakým způsobem ukončíme naší spolupráci budeme v průběhu procesu mluvit. V případě ukončení procesu z Vaší strany, bych Vás ráda požádala o jedno poslední setkání, kde bychom mohli naší spolupráci zhodnotit a uzavřít.