Psychoterapie

Dospělí | Dospívající | DětiZarezervovat konzultaci

„Změna přijde, když se zastavíš“

(Frans Meulmeester)

Psychoterapie je ozdravným procesem, který léčí a zmírňuje psychické potíže. Je to cesta k lepšímu porozumění sobě samým – našim potřebám, vztahu k sobě i ostatním, k naší vitalitě a energii.

Jako gestalt terapeutka se ve své práci s klienty věnuji především prohlubování uvědomění si toho, co klienti aktuálně prožívají, protože právě uvědomění je často prvním krokem ke změně. Provázím a podporuji své klienty v nacházení vlastních zdrojů, které máme každý z nás. Jako důležitý zdroj a ukazatel informací o nás samotných považuji tělo, kterému též během sezení s klienty věnuji pozornost.

Nabízím respektující a nehodnotící prostředí, kde se společně můžeme věnovat tomu, co je pro Vás důležité a podstatné.

Mými klienty jsou dospělí, dospívající i děti.

Těším se na setkání.

Rezervační kalendář

Gestalt Terapie

psychoterapeutický směr

Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady.Umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost. Směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu.

Gestalt terapie je založena na předpokladu, že člověk má od narození zdroje a schopnosti potřebné k navazování vzájemně prospěšného kontaktu s druhými lidmi a okolním prostředím a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Osobní potenciál a proces seberozvoje může být v dětství i během dalšího života různými způsoby narušen a člověk uvízne ve fixovaných vztahových vzorcích. Cílem gestalt terapie je zkoumat a odkrývat způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují život klienta v současnosti, a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.

(Z textu: Knop, J., Roubal, J. (2009) Gestalt terapie. In Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.) Praha)


psychoterapie Praha 1,terapeutická místnost
Terapeutická místnost v Praha 1
psychoterapie Praha 1,terapetická místnost
Psychoterapie Praha 1
Lenka Martinková - psychoterapeut
Těším se na setkání.

O mně

Vzdělání

5letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, IVGT Praha

Sociální práce, Masarykova univerzita v Brně

Sociální pedagogika, Karlova univerzita v Praze


Kurzy a workshopy.

 • Využití projektivních karet v kontaktu s dětmi (INDEPT, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • Využití metody Sandplay
 • Práce s traumatem
 • Psychologické dovednosti ve vztahu s domácím násilím
 • Výcvik v metodě VTI, videotrénink interakcí (SPIN, s.r.o.)
 • Každoroční účast na psychoterapeutických konferencích
 • Využití dětské kresby při psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)
 • Využití kresby stromu v psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)

Jsem členkou:

✔️ České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace terapeutů

Jak pracuji

Nabízím individuální terapii:

terapii osobně

terapii online


Nejčastěji nabízím pomoc v následujících oblastech:

 • problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
 • deprese, úzkostné stavy, strachy, pocity viny
 • náročné životní události (smrt blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc v rodině..)
 • sebevědomí, sebejistota
 • seberozvoj, porozumění vlastnímu prožívání
 • nedůvěra, nejistota
 • pocit osamělosti

Pracuji pod odbornou supervizí:

PhDr. Jiřího Drahoty a Mgr. Ester Neumanové

psychoterapie Praha 1, vstup do budovy
Terapie osobně
Terapie online
Individuální a rodinná terapie
Dospělí, dospívající, děti

Ceník

Individuální terapie

(dospělí, dospívající, děti)

60 minut………………….1000,-

90 minut…………………1400,-


Rodinná terapie

60 minut………………….1500,-

Podmínky

 • Terapii neposkytuji jako zdravotní službu, služby jsou hrazené přímo klienty. Tím vám zaručuji potřebné soukromí, protože neposkytuji žádné informace z konzultace třetím stranám.
 • Platba probíhá hotově přímo na místě nebo na bankovní účet 2803237043/0800.
 • Storno podmínky: Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny.
 • Pokud se terapeut na danou konzultaci nedostaví či se neomluví min 24h před smluvenou konzultací, má klient právo na další konzultaci zdarma.

Adresa

Nabízím jako místo setkání dvě adresy v centru Prahy.

psychoterapie Praha 1, týnská ulička

Terapie Praha 1

Maitrea - Dům osobního rozvoje

Dům osobního rozvoje stojí v malebné Týnské uličce v samém srdci Prahy, nedaleko Staroměstského náměstí, Týnského chrámu a Dlouhé třídy. Písemné prameny prvně dokládají existenci domu k roku 1361 a k roku 1499 je poprvé doloženo označení U černého jelena.

psychoterapie Praha 2, Emauzy

Terapie Praha 2

Emauzy - areál kláštera

Emauzský klášter, zvaný též klášter Na Slovanech je klášter v Praze 2 na Novém Městě, na území vymezeném ulicemi Vyšehradská, Trojická, Pod Slovany a Na Slovanech. Byl založen v roce 1347 a ve své době byl centrem vzdělanosti a umění. Místo vyzařuje pozitivní energií.

Fotogalerie

Terapeutická místnost v Praze 1 a v Praze 2.

Maitrea, terapie Praha 1
Maitrea, terapie Praha 1
chodba, terapie Praha 1
chodba, terapie Praha 1
místnost, terapie Praha 1
místnost, terapie Praha 1
místnost, terapie Praha 1
místnost, terapie Praha 1
Emauzy, místnost Praha 2
Emauzy, místnost Praha 2
Emauzy, chodba Praha 2
Emauzy, chodba Praha 2
Emauzy, terapie Praha 2
Emauzy, terapie Praha 2
Emauzy, terapie Praha 2
Emauzy, terapie Praha 2
Emauzy, terapie Praha 2
Emauzy, terapie Praha 2