Psychoterapie Praha


Psychoterapie je ozdravným procesem, který léčí a zmírňuje psychické potíže. Je to cesta k lepšímu porozumění sobě samým – našim potřebám, vztahu k sobě i ostatním, k naší vitalitě a energii.

Jako gestalt terapeutka se ve své práci s klienty věnuji především prohlubování uvědomění si toho, co klienti aktuálně prožívají, protože právě uvědomění je často prvním krokem ke změně. Provázím a podporuji své klienty v nacházení vlastních zdrojů, které máme každý z nás. Jako důležitý zdroj a ukazatel informací o nás samotných považuji tělo, kterému též během sezení s klienty věnuji pozornost.

Nabízím respektující a nehodnotící prostředí, kde se společně můžeme věnovat tomu, co je pro Vás důležité a podstatné.

Mými klienty jsou dospělí, dospívající i děti.

Těším se na setkání.

Gestalt Terapie

psychoterapeutický směr

Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady.Umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost. Směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu.

Gestalt terapie je založena na předpokladu, že člověk má od narození zdroje a schopnosti potřebné k navazování vzájemně prospěšného kontaktu s druhými lidmi a okolním prostředím a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Osobní potenciál a proces seberozvoje může být v dětství i během dalšího života různými způsoby narušen a člověk uvízne ve fixovaných vztahových vzorcích. Cílem gestalt terapie je zkoumat a odkrývat způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují život klienta v současnosti, a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.

(Z textu: Knop, J., Roubal, J. (2009) Gestalt terapie. In Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.) Praha)


psychoterapie Praha 3,terapeutická místnost
Terapeutická místnost
psychoterapie Praha 3,terapeutická místnost a SandPlay
Terapeutická místnost - Sandplay
Lenka Martinková - psychoterapeut
Těším se na setkání.

O mně

Vzdělání

5letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, IVGT Praha

Sociální práce, Masarykova univerzita v Brně

Sociální pedagogika, Karlova univerzita v Praze


Kurzy a workshopy.

  • Využití projektivních karet v kontaktu s dětmi (INDEPT, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
  • Využití metody Sandplay
  • Práce s traumatem
  • Psychologické dovednosti ve vztahu s domácím násilím
  • Výcvik v metodě VTI, videotrénink interakcí (SPIN, s.r.o.)
  • Každoroční účast na psychoterapeutických konferencích
  • Využití dětské kresby při psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)
  • Využití kresby stromu v psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)

Jsem členkou:

✔️ České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace terapeutů

Terapie osobně
Terapie online
Individuální terapie
Dospělí, dospívající, děti

Adresa

Flora Praha 3

Terapie Praha 3

Psychoterapie se nachází poblíž stanice Metra A - Flóra