Terapeutka Praha

Lenka Martinková - psychoterapeut
Těším se na setkání.

O mně

Vzdělání

5letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, IVGT Praha

Sociální práce, Masarykova univerzita v Brně

Sociální pedagogika, Karlova univerzita v Praze


Kurzy a workshopy.

  • Využití projektivních karet v kontaktu s dětmi (INDEPT, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
  • Využití metody Sandplay
  • Práce s traumatem
  • Psychologické dovednosti ve vztahu s domácím násilím
  • Výcvik v metodě VTI, videotrénink interakcí (SPIN, s.r.o.)
  • Každoroční účast na psychoterapeutických konferencích
  • Využití dětské kresby při psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)
  • Využití kresby stromu v psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)

Jsem členkou:

✔️ České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace terapeutů