Online Terapie


Online terapie je efektivní formou psychoterapie, která pomáhá řešit a zmírnit psychické obtíže. Tato forma terapie vám umožní lépe porozumět svým potřebám, vztahům a vlastní energii.

Jako terapeutka zaměřená na gestalt přístup se v rámci psychoterapie soustředím na prohloubení uvědomění si aktuálních prožitků klientů. Uvědomění je v terapii často prvním krokem ke změně.

V online terapii poskytuji prostředí, které respektuje a nehodnotí, kde se můžeme společně věnovat tomu, co je pro vás důležité a podstatné.

Pracuji s dospělými, dospívajícími i dětmi, jak osobně, tak i online.

Těším se na naše setkání.

Online Gestalt Terapie

moderní psychoterapeutický směr

Gestalt terapie, jako forma online terapie, je moderní psychoterapeutický směr, který se zaměřuje na uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci. Tato terapie umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce a směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu.

Základem gestalt terapie je předpoklad, že člověk má od narození zdroje a schopnosti potřebné k prožití uspokojivého a tvořivého života. Cílem této terapie je zkoumat a odkrývat způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují život klienta v současnosti, a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.

(Zdroj: Knop, J., Roubal, J. (2009) Gestalt terapie. In Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.) Praha)


online terapie Praha 3,terapeutická místnost
Online terapeutická místnost
online terapie Praha 3,terapeutická místnost a SandPlay
Online terapeutická místnost - Sandplay