Terapie Praha 3Adresa: Slezská 2329/136, Praha 3 - Vinohrady

Jako Gestalt terapeutka nabízím klientům osobní i on-line terapeutickou péči na Praze 3, v ulici Slezská, poblíž stanice metra A - Flora.

Mezi mé klienty patři dospělí, dospvívající a děti. Objednat se můžete pomocí objednávkového kalendáře, a já se Vám co nejdříve ozvu zpět.


Gestalt Terapie


Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který klade zásadní důraz na neustálé propracovávání uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci.

Tato terapie umožňuje nahlédnout do doposud neuvědomovaných vzorců chování a myšlení. Klade důraz na svobodnou volbu a přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Gestalt terapie směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu. Pomáhá klientům objevovat jejich vlastní potenciál a hledat nové cesty k uspokojivému a tvořivému životu.


Psychoterapie


Psychoterapie je proces, který pomáhá lidem řešit psychické obtíže, emocionální problémy a vztahové konflikty. Terapeut společně s klientem zkoumá jeho myšlenky, pocity a chování. Cílem je dosáhnout většího sebepoznání, změny a osobního růstu.

Psychoterapie může pomoci s:

Depresí a úzkostí: Pomáhá klientům zvládat stres, smutek a strach.

Vztahovými problémy: Terapie podporuje komunikaci a porozumění mezi partnery.

Traumatem a krizemi: Pomáhá překonat traumatické zážitky a ztráty.

Sebepoznáním a osobním rozvojem: Terapie umožňuje objevovat vlastní potenciál a cesty k osobnímu růstu.

Adresa

Flora Praha 3

Terapie Praha 3

Psychoterapie se nachází poblíž stanice Metra A - Flóra