Terapie a osobní rozvoj

poskytuji v rámci Gestalt psychoterapie Praha pro:

Dospělé | Dospívající | DětiObjednání Terapie Praha

Volné termíny

Zde jsou vypsány mé nejbližsí volné termíny k objednání terapie v Praze a k online terapii.

úterý

28.5.

Volné termíny:

2

Objednat

středa

29.5.

Volné termíny:

5

Objednat

čtvrtek

30.5.

Volné termíny:

3

Objednat

pondělí

3.6.

Volné termíny:

6

Objednat

úterý

4.6.

Volné termíny:

7

Objednat

středa

5.6.

Volné termíny:

7

Objednat

Zobrazit všechny volné termíny

„Změna přijde, když se zastavíš“

(Frans Meulmeester)

Psychoterapie je ozdravným procesem, který léčí a zmírňuje psychické potíže. Je to cesta k lepšímu porozumění sobě samým – našim potřebám, vztahu k sobě i ostatním, k naší vitalitě a energii.

Jako gestalt terapeut se ve své práci s klienty věnuji především prohlubování uvědomění si toho, co klienti aktuálně prožívají, protože právě uvědomění je často prvním krokem ke změně. Provázím a podporuji své klienty v nacházení vlastních zdrojů, které máme každý z nás. Jako důležitý zdroj a ukazatel informací o nás samotných považuji tělo, kterému též během sezení s klienty věnuji pozornost.

Nabízím respektující a nehodnotící prostředí, kde se společně můžeme věnovat tomu, co je pro Vás důležité a podstatné.

Mými klienty jsou dospělí, dospívající i děti.

Těším se na setkání.

Gestalt Terapie

psychoterapeutický směr

Gestalt terapie je psychoterapeutický směr, který klade zásadní důraz na neustále propracovávané uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady.Umožňuje nahlédnout doposud neuvědomované navyklé vzorce, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost. Směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu.

Gestalt terapeut jedná na základě předpokladu, že člověk má od narození zdroje a schopnosti potřebné k navazování vzájemně prospěšného kontaktu s druhými lidmi a okolním prostředím a k prožití uspokojivého a tvořivého života. Osobní potenciál a proces seberozvoje může být v dětství i během dalšího života různými způsoby narušen a člověk uvízne ve fixovaných vztahových vzorcích. Cílem gestalt terapie je zkoumat a odkrývat způsoby, jak tyto vzorce ovlivňují život klienta v současnosti, a nalézat nové, tvořivější způsoby kontaktu s okolím.


psychoterapie Praha 3,terapeutická místnost
Terapeutická místnost
psychoterapie Praha 3,terapeutická místnost a SandPlay
Terapeutická místnost - Sandplay
Lenka Martinková - psychoterapeut
Těším se na setkání.

O mně

Vzdělání

5letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, IVGT Praha

Sociální práce, Masarykova univerzita v Brně

Sociální pedagogika, Karlova univerzita v Praze


Kurzy a workshopy.

 • Využití projektivních karet v kontaktu s dětmi (INDEPT, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • Využití metody Sandplay
 • Práce s traumatem
 • Psychologické dovednosti ve vztahu s domácím násilím
 • Výcvik v metodě VTI, videotrénink interakcí (SPIN, s.r.o.)
 • Každoroční účast na psychoterapeutických konferencích
 • Využití dětské kresby při psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)
 • Využití kresby stromu v psychodiagnostice (Mgr. Zdeněk Altman)

Jsem členkou:

✔️ České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Asociace terapeutů

Jak pracuji

Nabízím individuální terapii:

1. osobně

2. online


Nejčastěji nabízím pomoc v následujících oblastech:

 • problémy ve vztazích (partnerských, rodinných, pracovních)
 • deprese, úzkostné stavy, strachy, pocity viny
 • náročné životní události (smrt blízkého člověka, ztráta zaměstnání, rozvod, nemoc v rodině..)
 • sebevědomí, sebejistota
 • seberozvoj, porozumění vlastnímu prožívání
 • nedůvěra, nejistota
 • pocit osamělosti

článek na úzkostné stavy

Pracuji pod odbornou supervizí:

PhDr. Jiřího Drahoty a Mgr. Ester Neumanové

Pracuji v souladu s Etickým kodexem.

Etický kodex

zápisník
Terapie osobně Praha
Terapie online
Individuální terapie Praha
Dospělí, dospívající, děti

Ceník

Individuální terapie

(dospělí, dospívající, děti)

50 minut…………………1100 kč

80 minut…………………1500 kč
od 14h do 15h ....... 1000 kč

Podmínky

 • Terapie: Terapii neposkytuji jako zdravotní službu, služby jsou hrazené přímo klienty. Tím vám zaručuji potřebné soukromí, protože neposkytuji žádné informace z konzultace třetím stranám. Na sezení prosím choďte včas, nejlépe pár minut před započetím. Dřívější příchod může znamenat, že budete déle čekat než ukončím práci s klientem před Vámi.
 • Platba: Platby probíhají v hotovosti, převodem na účet 332752620/0300 nebo pomocí QR kódu bezprostředně po konzultaci.
 • Storno podmínky: Odvolání konzultace je možné učinit nejpozději 24h před začátkem konzultace. Pokud se tak nestane, má terapeut nárok na úhradu konzultace v plné výši sjednané ceny.
 • Ukončení spolupráce: Ukončování spolupráce je důležitá součást terapeutického procesu. O tom, kdy a jakým způsobem ukončíme naší spolupráci budeme v průběhu procesu mluvit. V případě ukončení procesu z vaší strany, bych Vás ráda požádala o jedno poslední setkání, kde bychom mohli naší spolupráci zhodnotit a uzavřít.

Adresa

Flora Praha 3

Terapie Praha 3

Psychoterapie Praha se nachází poblíž stanice Metra A - Flóra

Napište mi zprávu